KAPCSOLATI-TÉR

Víziónk egy olyan közösség építése, amelynek tagjai felszabadultan tudnak élni és dolgozni, mert képesek korlátok és félelmek nélküli kapcsolatokat létrehozni és azokban kiteljesedni. Csapatunk egy olyan hely megteremtését tűzte ki céljául, ahol a résztvevők teret és támogatást kapnak a kapcsolati működésük fejlesztéséhez, életük bármely területén érzik is ennek igényét.

VezetőNŐ – 2022

A vezetővé válás az utóbbi időben igen nagy hangsúlyt kap. Hogy miért van így, biztosan több választ is tudsz rá. Ezek közül a legfontosabb, hogy a cégek egyre inkább észreveszik, hogy náluk emberek dolgoznak. Mára a vezetés szakma, illetve önálló tudományos terület lett.

Hogyan tudja egy vezető elérni, hogy a munkatársai megfeleljenek az elvárásoknak? Nos, a jó hír, hogy példamutatással, odafigyeléssel és motiválással. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a vezetőt figyelik az alkalmazottak. Ahogy ő viselkedik, ahogyan ő reagál eseményekre, le is másolják. Ahhoz, hogy sikeres példaképpé váljunk, lehet, hogy tanulnunk kell? Igen, nagy a valószínűsége. Vajon megéri? Természetesen! 

Vezetőnek lenni felemelő és megtisztelő, emellett felelősség is. Amikor ezeket elfogadjuk, akkor tudunk vezetőként is embernek lenni. És ez a legfontosabb!

Az 5×3,5 órás online programon résztvevő vezetők és vezetőjelöltek

 • kifejlesztik saját vezetői stílusukat, mely alapján tudni fogják, hogy mely szituációban melyik vezetési stílus az eredményes.
 • tudatosan használják erősségeiket, valamint a tervezés eszközeként és a motiváció motorjaként a célmegállapodást. 
 • felismerik az önmotiváció és a külső motiváció lehetőségeit és veszélyeit.
 • optimális struktúrát fognak kialakítani az értékelő beszélgetések eredményes levezetéséhez. 
 • a delegálási folyamatok során jól fogják ötvözni az ellenőrzési és kritikai beszélgetéseket.
 • képesek lesznek a minősítési eljárás során minél jogszerűbben és belátható módon megítélni a munkatársaikat.

A program azoknak a vezetőknek, vezetőjelöteknek szól, akik

 • az embert ösztönző, a csoportmunkát jól koordináló vezetővé akarnak válni.
 • felelősséget akarnak vállalni a munkatársaikért.
 • előre vivő célokat akarnak meghatározni, irányt akarnak mutatni.
 • sikeresen akarnak delegálni.
 • nem csak szankcionálni, hanem motiválni is akarnak.

A programot vezeti: Koczka Éva mestertréner, coach