Vágyakozunk, tehát hiszünk

Mai világunk egyre több mindent próbál eladni nekünk. Reklámok és ajánlatok sokasága vesz körül bennünket nap, mint nap, melyek között egyre nehezebb eligazodni. Sajnos időnként vagy sokszor egy-egy kínálatnak be is ugrunk és csak utólag derül ki, hogy átverés áldozatai lettünk-e, vagy sem.

Bizalom vagy hiszékenység? Joggal merül fel a kérdés. A szétválasztás pedig szinte lehetetlen, hisz mindkettőt az jellemzi, hogy bizonyos dolgokat készpénznek veszünk és kritika nélkül fogadunk el.

A becsaphatóság kezdettől fogva meghatározó vonása az emberi természetnek, mert bizalom nélkül nem igazán lehet élni és mert “gyarló emberként” különben is jól esik hallani azt, amit hallani szeretnénk,

Sokan állítják, hogy a tudás lehet védelem az átverésekkel szemben, de a tapasztalatok mégis azt bizonyítják, hogy a tudás is kicselezhető. Időnként a diplomás, tájékozott, sikeresen működő emberek is becsaphatóvá válnak.

Valójában a tudás csak addig fog megvédeni bennünket, amíg nem jelentkezik bennünk egy nagyon intenzív vágy valami után, ami nincs. Gazdagság, egészség, kényelmesebb élet, karcsúság stb, attól függően kinek mi fontos.

A pszichológia egyik fontos kérdése, miért tudunk bizonyos cselekvésekre, hatalmas energiákat mozgósítani, míg másokra viszont nem. A kulcsfogalom ebben az esetben a motiváció. Ez határozza meg a szervezet aktivitásának mértékét, a viselkedés szervezettségét és hatékonyságát.

Ha nagyon erős a hiány bennünk, akkor nagyon erős a motiváció is a hiányállapot megszüntetésére. Ez nagy erőket mozgósít bennünk, nagy léptekkel tudunk haladni céljaink felé.

Ugyanakkor az erős hiány – türelmetlenséget is okoz. A türelmetlenségtől viszont felületesebbek, meggondolatlanabbak leszünk. Ez a türelmetlenség és felületesség kikapcsolja agyunkban a figyelem, a koncentráció, az elemzés agyi területeit és így már könnyen áldozataivá válhatunk a „színes-szagos” nagyon előnyös és jól hangzó ígéreteknek. Nem kontrolláljuk az információkat.

Így verhetnek át bennünket bankszámlákkal, így dőlhetünk be Kun-mediátor Marcsikának,  vagy hatalmas nyereséget ígérő Questor kötvényeknek és …………………..:-(

A közösség ereje

Óriási hatással van az életünk minőségére, hogy milyen csoportoknak, közösségnek vagyunk a tagjai, hogyan hatnak ránk a többiek, mit kapunk tőlük és tanulunk általuk. A felnövekedésünk során megtapasztalt közösségi élmények a személyiségünk fejlődését is befolyásolják, alakítják.

A társas közeg jelentősége egész életünk folyamán megmarad, mert ugyan időnként a magányban töltött időszakokra is szükségünk van, ám társas kapcsolatok nélkül szinte értelmetlenné válik az egyén élete.

Gyerekként gyakran ki vagyunk szolgáltatva olyan közösségi hatásoknak (csúfolás, megszégyenítés, kirekesztés, agresszió, stb.), amikor nem tudjuk magunkat megfelelően megvédeni és ezek a sérelmek a későbbi, felnőttkori viselkedésünket, önképünket is befolyásolják. Ezeknek az élményeknek a negatív hatása bizalmatlanná teheti a már felnőtt egyént is, egy-egy későbbi csoporthoz való csatlakozásnál. Bár a valahová tartozás vágya folyamatosan jelen van az életünkben, a csoporthoz tartozás motivációja, a csoport befolyása a legerőteljesebben a kamaszkorban jelentkezik.

A közösséghez tartozás igényét még a törzsi kultúrából hozzuk magunkkal (közös vadászat, ünnepek, stb.). Hogy egy jó csapattal mennyivel eredményesebbek lehetünk, mintha a csapat tagjai egyedül tevékenykednek, sokszorosan bizonyított. A közösséghez tartozás azonban az eredményeken túl óriási érzelmi támaszt is adhat a tagjai számára, különösen, ha az a közösség el – és befogadó.

A vágy, hogy megosszuk másokkal az örömeinket, bánatainkat a ma emberének talán még fontosabb szükséglete, mint amikor jellemzően támogató közösségek tagjaként, nagy családban élték az emberek a mindennapjaikat. A jól ismert mondás, hogy megosztott öröm kettős öröm, megosztott fájdalom félfájdalom, ma is érvényes.

A támogató csoport erejét a pszichológia is rég felismerte már, sőt a terápiás csoportokon túl, a közösségi hatást használjuk fel a különböző készségeket elsajátító tréningcsoportokban éppúgy, mint a csapatépítést, vagy bármilyen egyéb kompetencia megerősítését célul kitűző fejlesztések során is.

Bár a csoportban megélt és a velük megosztott öröm sokat emel életünk minőségén, a közösség legfelemelőbb küldetése a nehéz, főként a krízis helyzetek során nyújtott támasz biztosítása.  A csoport, különösen a sorsközösség által nyújtott biztonság, ami semmihez sem hasonlítható módon megerősít életünk legnehezebb történéseinek elviselésében, feldolgozásában és a továbblépéshez szükséges erő összegyűjtésében.

Coachként és magánemberként is azt látjuk és tapasztaljuk, hogy mind az ügyfeleink körében, mind a környezetünkben, rengetegen szenvednek az összetartó család, a támogató közösség hiányától. Egy kritikusan nehéz helyzet elviselése extra méretű stressz terhet ró az érintettekre, ami akár összeomláshoz is vezethet.

A Coach Szalon tagjai támogató csoportok indításával segíti az érintetteket a kritikusan nehéz helyzetek feldolgozásában.  Tagjaink olyan csoportok szervezését és vezetését vállalják magukra, amely helyzeteket mi magunk is átéltünk és saját tapasztalattal rendelkezünk.

Aktuális programjainkat itt találod:

https://coach-szalon.hu/programok/

 

Novák Ágnes